Samarbeidspartnere

Ringeriksdagen – et verdifullt samarbeidsprosjekt

Et privat initiativ satte det hele i gang – og responsen fra Ringerikssamfunnet var gledelig positiv. Det er mange lokale bedrifter og enkeltpersoner som fortjener en stor takk. Først og fremst har våre sponsorer vist oss tillit. Tilskuddet fra sponsorene sikrer en videreføring av arrangementet – og bidrar til å holde deltakeravgiften på et hyggelig nivå. Et lite klikk på de respektive sponsorenes logoer  bringer deg direkte til deres hjemmesider.

Ringerike kommune er en viktig og positiv samarbeidspartner. Som vertskommune for Ringeriksdagen har de vist stor vilje til å bidra med tekniske løsninger – og stiller gjestfritt Søndre Torg og nærmeste omgivelser,  til disposisjon for arrangementet.  

 
Siden Ringeriksdagen nå også skal omfatte Hole og Jevnaker kommuner – var det naturlig å invitere Rådet for Ringeriksregionen med i samarbeidet. Responsen var udelt positiv – og vi er glade for å ha rådets koordinator med i styret.

RingeriksKraft er vår viktigste samarbeidspartner.  De tar hånd om all rigging og tilkobling av strøm. RingeriksKraft er også sponsor sammen med Ringerikes Blad, Sparebank1 Ringerike og Hadeland og Hønefoss Sparebank.  Uten sponsorene ingen Ringeriksdag!

Så har vi  selvsagt to viktige aktører til:  Deltakerne og publikum.  Uten dere – avgjort ikke noe arrangement i det hele tatt.   Derfor  håper vi at dere strømmer på i rikelige mengder også i år.  Velkommen skal dere være!

DSC 1263

visit us fb

06 
 ringerikskraft
 07 hfs sparebank
 08 ny
05
01
04
03

Copyright © 2014. Ringeriksdagen
Org. nr 993 200 581