Organisering

 

Styret har følgende sammensetning:

Leder:
Elsa Lill P Strande


Styremedlemmer:
Lars Olsen, Ringerike kommune og Rådet for Ringeriksregionen
Ingar Kind, Sentrumsbutikkene
Asle Oppen, Primærnæringen
Cathrine Olsen, Ringeriks-Kraft
Grete Bondehagen


Sekretariatansvarlig:  Grete Bondehagen

DSC 1269

visit us fb

06 
 ringerikskraft
 07 hfs sparebank
 08 ny
05
01
04
03

Copyright © 2014. Ringeriksdagen
Org. nr 993 200 581