Praktisk informasjon

Hvem kan delta?

 Alle lag, foreninger, organisasjoner, bedrifter og etablerere i Ringeriksregionen.

 

 

Hva er Ringeriksdagen?

En felles profileringsarena midt i Hønefoss sentrum - hvor deltakerne har en unik mulighet til å profilere seg og sin virksomhet.

 

 

Hvordan fungerer opplegget?

Hver deltaker disponerer i prinsippet et område på 3 x 3 m - hvor de selv rigger stand. Det er selvsagt mulig å bestille flere stands. Til nå har værgudene vært på vår side, men mange velger å gardere seg og bruker et partytelt.

 

Dersom noen av ulike årsaker, bare har behov for litt mer plass i tilknytning til standen - for eksempel til aktiviteter eller utstilling, så strekker vi oss så langt det er teknisk mulig.

 

Arealet vi benytter er Søndre Torg og tilstøtende gater i sentrum. Stand kan rigges fra kl. 08.00 - åpningstiden for arrangementet er fra kl.10.00 til 14.30. I dette tidsrommet må standen være bemannet.

 

 

Hvordan melder vi oss på?

Vi må be deg melde dere på direkte via vårt elektroniske påmeldingsskjema. Har du add-blokker/reklamestopper innstallert på PC-din må  du slå det av før du kopierer denne adressen inn i nettleseren din:

https://www.rnf.no/liste-aktivitetskalender-aktivitetskalender?ringeriksdagen-2023-2-september-8665

 

 

Påmeldingsfrist: Siste frist er 31. juli. Første tildeling av stands skjer i starten av august og husk: Det kan bli fullt - og de mest sentrale plassene fordeles gjerne først.

 

Påmeldingen bekreftes når innbetalingen mottas. 

 

 

 

Hva koster deltakelsen?

Foreninger og Organisasjoner betaler fra kr. 250, til kr. 500, - for en stand (3x3 m) (beregnet ut fra antall medlemmer) - enkeltmannsforetak kr. 850, - og øvrige bedrifter kr. 3.500, -. Ønsker dere strøm - koster dette kr. 300, - inntil 3Kwh. Prisene kommer frem når du fyller ut den elektroniske påmeldingen.

 

Diverse

1. tildeling (plassering) skjer i begynnelsen av august - og deretter forløpende frem til fristen, for eventuelle etternølere. 

 

Informasjon om plassering, kart, reglement og statutter for kåring av beste stand vil bli sendt ut i godt tid før arrangementet.

 

Annonsetilbud

Som tidligere yter Ringblad et annonsetilbud til de som har meldt seg på Ringeriksdagen:

Annonse i papirutgaven torsdag 31. august for å markedsføre og synliggjøre at dere deltar og vil ha besøk på standen deres.

 

Helsider med annonsører på:

Inntil 4 annonsører pr. side.

Pris pr. annonse for bedrift kr. 2500,- eks. mva.

Ta kontakt med marked@ringblad.no eller morten.jensen@amedia.no om dette er interessant.

 

Kjøreplan

Regler for inn- og utkjøring

Stand rigges fra kl. 0800 – ingen kjøring på området etter kl. 0900

Område A

A1 – A28 INN Kirkegaten – UT Stabellsgate

A29 – A40 INN/UT Fossveien

Område B

B1 – B5 INN Kirkegaten – UT Stabellsgate

B19 – B24 INN/UT Kirkegaten

Øvrige på B: INN Kirkegaten – UT Storgaten

Område C v/Lekeplassen

C1 – C4 INN Kirkegaten – UT Storgaten

C5 – C8 INN/UT Kirkegaten

Område D INN Kirkegaten – UT Storgaten

Område E INN/UT fra St. Olavsgate

Område F INN/UT fra Stabellsgate

Område G INN/UT fra Fossveien – her er det trafikk frem til kl. 0900, Stand G10 kan rigges fra kl. 0900

Område H INN/UT Kirkegaten – OBS! Her er det veldig mye trafikk frem til kl. 0900. Vi anbefaler rigging på H-området fra kl. 0900

Område I, J og K – foran Fengselet og i Kong Ringsgate

 INN Kong Ringsgate, UT Kong Ringsgate/Storgaten

Deltakere i I-området kan ikke kjøre i Kong Ringsgate etter kl. 0845

Stands i Kong Ringsgate (område J og K) rigges fra kl. 0845.

 

Regler

Vi baserer reglene på «Kardemommeloven» og ønsker alle, både

deltakere og publikum en flott dag.

Enkelte ting må likevel nevnes spesielt:

 

• Hver deltaker står fritt til å bygge opp egen stand innenfor avtalt areal. (Bruk gjerne partytelt)

• Kjøring til stand (se eget vedlegg om kjøremønster)

• Kl. 10.00 stal standen være ferdig rigget og bemannet. Ta hånd om eget «tomgods» etter arrangementet (NB Søppelkassene på torget er forbeholdt publikum). Pass på eventuelle verdisaker/utstyr – vi har hatt et par uheldige hendelser.

• Standen skal være bemannet mellom kl. 10.00 – 14.30. Nedrigging starter først etter

kl. 14.30. Sørg for at alle på standen er kjent med opplegget. Alle aktiviteter, med unntak av avtalt opptreden skal kun skje fra eget stand-område.

• Strøm må forhåndsbestilles. Kun godkjent utstyr kan benyttes. RIK legger ut kabler og setter opp felles tilkoblingspunkter. De som skal ha strøm sørger selv for ledninger frem til koblingspunktene.

• Ringeriksdagen er primært en profileringsarena. Alt salg skal være godkjent på forhånd og kun foregå på egen stand. Annen aktivitet for informasjon og markedsføring, eks. dele ut brosjyrer etc – skal også kun skje fra egen stand.

• Bruk fantasien, utnytt mulighetene, vær aktiv og kreativ. Vis deg frem og gjør Ringeriksdagen spennende for publikum!

• Det er viktig at vi har lydnivået under rimelig kontroll. Innskrenk bruk av høytalere. Vis nødvendig hensyn til «naboene» deres dersom dere har «lyd» fra egen stand.

• Regler for eventuell avbestilling. Ved avbestilling i løpet av juli betales 50% av kostnader stand/strøm. Ved avbestilling i august og senere betales full pris for stand/strøm.

• Viktig beskjed fra Mattilsynet: Alle næringsmidler må frembys på en hygienisk forsvarlig måte.

 

Kåring av beste stand

• Alle som deltar på Ringeriksdagen er med i kåringen av beste stand.

• Det er to klasser; en for lag/foreninger/organisasjoner (sjekk på kr. 2.500,-) og en for bedrifter (diplom).

• Til å bedømme deltakerne har vi en fagjury.

• Bedømmelse skjer ut fra kreativitet, engasjement og evne til å profilere budskapet.

• Kåring av beste stand og premieutdeling skjer kl. 1400 fra scenen –(vinnerne vil bli varslet i forkant)

• Vi har engasjert fotograf som tar bilder på Ringeriksdagen. Bildene blir lagt ut på hjemmesiden etter arrangementet. www.ringeriksdagen.no

 

 

Har dere spørsmål utover dette, ta kontakt med:

Christian Aarbogh Bjerke

Tlf 938 68 818

christian@rnf.no