Ingen Ringeriksdag i år heller!

ringeriksdagen

Dessverre blir det ingen Ringeriksdag i år heller. Selv om signalene akkurat nå er positive, flere og flere blir vaksinert – så har vi gjennom året erfart at situasjonen kan snu raskt.


Det ligger mye arbeid i forkant av arrangementet både for oss og for deltakerne – og vi vil nødig risikere at det viser seg å være totalt bortkastet. Noen få smittetilfelle like opptil dagen vår …. ja, så står vi der.
Med et så stort arrangement midt i sentrum har vi ikke noen muligheter for å ivareta smittevern og kontrollrutiner, dersom det skulle bli pålagt.

Sånn er konklusjonen, dessverre!

Vi vet at dagen ikke er glemt. Flere tidligere deltakere har tatt kontakt og spurt etter info og frister. Svaret er altså – påmeldingsfristen er omkring mai/juni 2022. Da regner vi med at verden igjen er i vater – og at vi kan treffes på Ringeriksdagen første lørdag i september.
Til da; ta vare på dere selv og hverandre --- og ha en flott sommer!

visit us fb

06 
 ringerikskraft
 07 hfs sparebank
 08 ny
05
01
04
03

Copyright © 2014. Ringeriksdagen
Org. nr 993 200 581